Filkar A.Ş. kurumsal kalite politikası aşağıdaki gibidir. 

  • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak.
  • Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda tasarım faaliyetleri ile birlikte gelişen teknolojiyi takip ederek üretimde inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Tedarikçilerimizin gelişiminin, şirketin gelişimine direkt etkisini dikkate alarak karşılıklı faydaya ve geliştirmeye dayalı ilişkiler kurmak.
  • Müşteri isteklerini gözeterek yüksek kalitede; tam zamanında üretim ve tam zamanında teslimat ilkesi ile faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  • Ürünlerin satışı gerçekleştikten sonra da ürün/hizmet destek faaliyetleri ile müşterilerimizin memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olmak.
  • Tüm proseslerde kalite seviyesinin arttırılmasını ve olası uygunsuzlukların minimize edilmesini sağlamak.
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonlarını gözeterek, sürekli gelişimlerini eğitimlerle desteklemek, şirket genelinde güvenli, huzurlu ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla gerekli alt yapı kaynak planlamasını sağlamak.
  • Kalite yönetim sistemi şartlarının uygulanmasını, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin arttırılmasını, şeffaf yönetim anlayışıyla iç iletişimin güçlendirilmesini sağlamak.
  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak, faaliyet ve hizmetlerimizde mevcut risklerin ortadan kaldırılmasına ve azaltılmasına öncelik vermek.
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak tüketim ve kayıplarını en aza indirebilmek için ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak ve etkin, verimli ve yalın bir çalışma ortamı yaratmak.