Web Sitesi Kullanımı ve Hukuki Şartlar 

 

  1. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TURKEY adresinde mukim FİLKAR Otomotiv San ve Tic A.Ş.'ye ("FİLKAR") ait, "www.FİLKAR.com.tr" isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan işbu siteyi ("Web Sitesi") ziyaret eden, üye olan veya Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

FİLKAR'a üye olmakla veya FİLKAR tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle veya işbu Web Sitesi'ni her ne şekilde olursa olsun olsun kullanmakla işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla Web Sitesi'nde yer alan işlem usulleri ve diğer usul, kural ve talimatlar ile bunlarda FİLKAR tarafından zaman zaman yapılan değişikliklere ve Web Sitesi'ndeki diğer tüm talimatlarla (hepsi birlikte "İşlem Kuralları") bağlı olmayı taahhüt etmekte ve buralarda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Ayrıca, kullanıcı üyelik işlemlerini tamamlamakla işbu şartların yanı sıra 5. Maddede belirtilen Gizlilik Politikamız'da yazılı bulunan kuralları da kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

FİLKAR, İşlem Kuralları'nda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi'nde yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. FİLKAR'in, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. FİLKAR hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.


1.FİLKAR

1.1 FİLKAR, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olup, otomotiv ve tarım sektöründe, hava kompresörü, havalı ve hidrolik fren ve havalı süspansiyon sistemi aksam ve parçalarının tasarım ve imalatını yapmaktadır. Aynı zamanda eş değer sektör olarak iş makinası  sektörlerine de aynı snoptikle hizmet vermektedir. FİLKAR, bu amaçları doğrultusunda, üretmiş ve/veya satmakta olduğu ürünlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması amacıyla Web Sitesini oluşturmuş ve kullanıma sunmuştur.


1.2 Web Sitesi'nin amacı, sektördeki alıcıların ürünlerle ilgili birtakım temel bilgileri edinmelerini sağlamak ve FİLKAR ile alıcı arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktan ibarettir.

2.Hizmetten Yararlanılması

2.1 Web Sitesi'ndeki hizmetlerden, İşlem Kuralları'nda yer alan koşulları taşıyan ve gereklerini yerine getiren kişiler yararlanabilir. Web Sitesi'nden yararlanacakların ayrıca, medeni hakları kullanmaya ehil, reşit ve temyiz kudretine sahip olmaları, kısıtlı olmamaları veya tüzel kişiliğe sahip kuruluş olmaları şarttır.

2.2 Web Sitesi'nde sadece ziyaret amacıyla bulunan kullanıcılar, sadece FİLKAR'ın kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler ziyaretçiler tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve bilgi edinmek maksadıyla kullanabilir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1 Web Sitesi’nde yer alan fotoğraf, tarif, çizim, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere yer alan tüm içerikler ile FİLKAR markası ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları FİLKAR’a aittir veya FİLKAR tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu sebeple; Web Sitesi'nin ziyaret edilmesi veya Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez ve söz konusu içerikler FİLKAR’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, bunlar kullanılarak patent, endüstriyel tasarım vb. başvurularda bulunulamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; FİLKAR tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

3.2 Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. FİLKAR'in, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

4.Sorumluluk Esasları ve FİLKAR'ın Yetkileri

4.1 FİLKAR, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi'nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi'ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin Web Sitesi'ni kullanmanızı engelleyebilir. Bunlardan dolayı FİLKAR'ten hiç bir hak talep edemezsiniz. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da FİLKAR mesul tutulamaz.

4.2 FİLKAR, sizin bir işlem yaptığınız sırada İşlem Kuralları'na veya iyiniyet kurallarına aykırı davrandığınız, yasaları ihlal ettiğiniz veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığınız kanısına varırsa, hiç bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, yapmakta olduğunuz işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, sizi sistemden çıkarabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

4.3 Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerden doğan yükümlülüklerinizin her hangi birini ihlal ettiğiniz taktirde, bundan doğan tüm sorumluluk size ait olacağı gibi, bu ihlalin, FİLKAR ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Buna rağmen FİLKAR'in sorumlu tutulduğu durumlarda, FİLKAR'in size rücu hakkı vardır.

4.4 FİLKAR hiç bir şekilde, Web Sitesi'ni kullanan kişilerle sözleşme yapacağını, ürün satacağını, numune göndereceğini ve benzer diğer hususları garanti etmez. Web Sitesi’nin kullanıma açılmış olması icap yerine geçmez.

4.5 FİLKAR, kanuni tebligat yollarının yanısıra, size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları üyelik esnasında siteye bildirmiş olduğunuz elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

4.6 FİLKAR, İçerik kapsamında yer alan bilgi ve resimlerin eksiksiz ve güncel olduğunu, amaca uygunluğunu vs. garanti etmez. İçeriğin değerlendirilmesi sorumluluğu tarafınıza aittir.

4.12 FİLKAR'in izni olmaksızın Web Sitesi'ne link vermek, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

4.13 Web Sitesi'ni kullanmanız nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve Konya mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, FİLKAR'in defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, FİLKAR tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını kabul ediyorsunuz.